หัวข้อทำรายงาน

หัวข้อรายงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

3. องค์ประกอบและหลักการทำงาของคอมพิวเตอร์

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. คุณลักษณะและวิธีการเลือกซื้อพีซี

6. การเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

7. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์

8. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

9. การสื่อสารข้อมูล

10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

11. สื่อกางและประเภทขงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

12. บริการอินเตอร์เน็ต

13. ไวรัสคอมพิวเตอร

14. ผลกระทบจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต

15. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

16. Social Media

17. ปัญญาประดิษฐ์

18. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

19. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

20. บริการในระบบอินเตอร์เน็ต

21. การค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

22. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

23. กฎหมายคอมพิวเตอร์

24. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

25. เทคโนโลยีสมัยใหม่ของคอมพิวเตอร์

26. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

27. คำศัพท์คอมพิวเตอร์

28. 3G

29. ห้องสมุดเสมือน

30. ระบบการสื่อสารข้อมูล

31. การสืบค้นข้อมูล

32. มารยาทในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

33. พาณิชอิเล็กทรอนิกส์

34. ระบบปฏิบัติการ

35. Wi-Fi

36. ลักษณะการทำงานของ ATM

37. มัลติมีเดีย

38. ภาษาคอมพิวเตอร์

39. iPad

40. Web Browser

41. ดิจิตอล

42. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอนาคต

43. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

44. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

กำหนดรูปเล่มรายงาน

   – ปกหน้า

   – ใบรองปก

   – คำนำ

   – สารบัญ

   – เนื้อหา

   – อ้างอิง / บรรณานุกรม

ข้อกำหนด

– ให้ใช้แบบอักษร Angsana New

– หากเป็นหัวข้อให้มีขนาด 18 – 20 ตัวหนา

– หากเป็นข้อความให้มีขนาด 16  ธรรมดา

– ให้ใส่เลขหน้า (ห้ามเขียนปากกา)

– ให้ทำหัวข้อให้ตรงกับเลขที่ในใบรายชื่อ

กำหนดส่ง ทุกห้องภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2554

********หากพ้นกำหนด  ไม่รับส่ง********

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s