วีดีโอ

งานชิ้นนี้ครูได้ฝึกตัดต่อขณะเข้ารับการอบรม จึงออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควร…แต่ครูคิดว่าจากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับการอบรม ครูสามารถนำกลับมาถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนได้แล้ว…และนี่คือความสำเร็จเบื้องต้นกับรางวัล

  1. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับจังหวัด
  2. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ เหรียญทอง อันดับ 1 ระดับภาคใต้
  3. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ เหรียญทองแดง อันดับ 8 ระดับชาติขอขอบคุณมือตัดต่อวีดีโอของเรา นายพงษ์สิทธิ์  โพธิ์คลัง และนางสาวสุภาวดี เครือหลี…

 

Advertisements